top of page
Hem
c.png
excel.png

Excelkurs

Välkommen till denna Excelkurs som är en del av korta vägen som vänder sig till dig som har en akademisk utbildning från utlandet och som vill snabbare etablera dig på den svenska arbetsmarknaden. Vi på ZoCom har på uppdrag av Academicum satt samman en branschnära kurs som kommer ge dig som ekonom grunderna som är centrala för att kunna fortsätta utvecklas i din yrkesroll. På den här kurssidan kan ni ta del av kursmaterialet som består av kursplaneringen, uppgifter samt hjälpfilmer för de olika momenten.

Hej och välkomna! Jag heter Alvaro Foresti och det är jag som spelat in Excelkursens utbildningsfilmer. Jag är ursprungligen gymnasielärare som testat på många olika delar utbildningsväsendet, inklusive att vara utbildningsledare och ansvara för en yrkeshögskola på nationell nivå.

alvaro_grayscale.png
a_logo.png
joakim.png

Hej! Jag heter Joakim Eberholst och det är jag som kommer vara handledare och hjälpa er vid alla kurstillfällen. Jag har under de senaste 7 åren arbetat med bokföring och där använt mig av Excel & Excel VBA för att utföra enkla kalkyleringar (och mer komplexa), beräkna moms, generera statistik och sammanställningar mm. Jag ser fram emot att få träffa och arbeta tillsammans med er alla!  

a_logo.png

Introduktion till kursen

I denna kurs kommer vi att gå från en absolut nybörjarnivå till att ni själva skall känna att ni är redo för att ta nästa steg på egen hand. Kunskaper i kalkyleringsprogram, särskilt Excel, är centrala för en ekonom och det är därför viktigt att ni har med er nyfikenhet, kreativitet och en stor portion intresse till denna kurs.

1.1 Film: Introduktion till kursen

 

Kursen är uppdelad ett i ett antal moduler. Varje modul har ett eget “tema” och består av en eller flera filmer. Varje film avslutas med en eller flera övningar. Dessa övningar är en praktisk övning av det som vi går igenom i genomgångarna. Övningarna finns som excelfiler (arbetsböcker) som du kommer åt genom att klicka på respektive knapp under varje genomgång.

Under pågående övningar kan du själv ställa in din status för hur långt du har kommit med varje övning. Detta gör att det är enkelt för din lärare att se vem som behöver hjälp, jobbar på eller är klar.

hjalp.png

Avstämningar kring kursens former och innehåll sker kontinuerligt under kurstiden. Kursen utvärderas i slutet där syftet är att ta reda på hur väl målen med kursen – på samtliga nivåer – har uppfyllts. 

Modul 1

Modul 1

a_logo.png

Introduktion till kursen

1.2 Film: Introduktion till Excel

 • Vad är Excel?

 • Varför använder man Excel?

 • Komma igång med Excel - öppna och stänga dokument, grundläggande “Excelordbok”

 • Hur hittar man hjälp i och utanför Excel?

Modul 2

Modul 2

a_logo.png

Grundläggande formatering och tabeller

2.1 Film: Formatera text och värden i Excel

 • Ändra text

 • Formatera celler

 • Ändra storlek på rader och kolumner

 • Dölja och ta fram rader och kolumner

 • Infoga rader och kolumner

2.1.1 Övning: Ändra text, formatera celler och dölj/visa rader och kolumner

2.2. Film: Grundläggande filtrering och sortering

 • Sortering

 • Filtrering och varför man använder filter

2.2.1 Övning: Testa på att sortera och filtrera

Modul 3

Modul 3

a_logo.png

Introduktion till enklare beräkningar och formler

3.1 Film: Introduktion till formler - cellreferenser, argument, operatorer och konstanter

 • Terminologi gällande celler och formler

 • Enkla beräkningar med hjälp av både konstanter och cellreferenser

3.1.1 Övning: Prova på att göra enklare beräkningar

3.2 Film: Enklare formler

 • SUMMA-formeln

 • MEDEL-formeln

 • MEDIAN-formeln

3.2.1 Övning: Öva på att använda SUMMA, MEDEL och MEDIAN

3.3 Film: Introduktion till autofunktioner i Excel

 • Autosumma

 • Snabbfyll

 • Annan automatisk hjälp

3.3.1 Övning: Prova på att använda Autosumma och annan hjälp i Excel

Modul 4

Modul 4

a_logo.png

Cellreferenser i lite mer avancerade uträkningar

4.1 Film: Hämta information från celler i andra blad och andra arbetsböcker

 • Hur man hämtar information från celler i andra blad i samma arbetsbok

 • Hur man hämtar information från celler i andra arbetsböcker

 

4.1.1 Övning: Att göra beräkningar med information från olika ställen

 

4.2 Film: Gör en räknesnurra

 • Vad är en räknesnurra och vad används den till?

 • Absoluta cellreferenser

 • Bygg en räknesnurra

 

4.2.1 Övning: Gör en egen räknesnurra

Modul 5

Modul 5

a_logo.png

Introduktion till logikformler och villkorsberoende formatering

5.1 Film: Introduktion till OM-formeln och villkor i formler

 • Vad är logikformler?

 • SANT och FALSKT

 • Logikformlers anatomi

 • OM-formeln

5.1.1 Övning: Använd OM-formeln

5.2 Film: Några varianter av OM-formeln

 • IFS

 • ANTAL.OM (inklusive ANTAL och ANTALV)

 • OMFEL

5.3 Film: Formler för att hitta specifika värden

 • LETARAD

 • XLETAUPP

 

5.3.1 Övning: Prova på att använda LETA-formlerna

5.4 Film: Villkorsberoende formatering

 • Varför använder man villkorsberoende formatering?

 • Formatera celler beroende på innehåll

5.4.1 Övning: Använd villkorsberoende formatering

Modul 6

Modul 6

a_logo.png

Att åskådliggöra data i Excel

6.1 Film: Diagram

 • Stapeldiagram

 • Linjediagram

 • Cirkeldiagram

6.1.1 Övning: Skapa ett eget diagram och formatera det som du vill

6.2 Ganttschema

 • Vad är ett Ganttschema och vad används det till?

 • Ganttschema över ett projekts faser

6.2.1 Övning: Gör ditt eget Ganttschema

6.3 Introduktion till pivottabeller

 • Vad är pivottabeller och vad används de till?

 • Hur man gör en pivottabell

6.3.1 Övning: Prova på att göra din egen pivottabell

Modul 7

Modul 7

a_logo.png

Slutprojekt - enkel ekonomisk prognos

7.1 Film: Att skapa en enkel prognos

 • Case

 • Den ekonomiska prognosens anatomi

 • Att tänka på när du gör ditt slutprojekt

7.1.1 Examination: skapa din egen ekonomiska prognos (denna görs om till pdf när den är klar och läggs därefter upp som pdf på plattformen)

Tyck till om Excelkursen

Här nedan hittar du utvärderingen till ZoComs Excelkurs. Enkäten är anonym och vi registrerar inget annat än informationen du skriver i utvärderingen. Tack för din medverkan!

bottom of page