Att skapa en bra arbetsmiljö

Utbildning

Bemötandeteknik

Utbildning i bemötandeteknik

Syftet med utbildningarna är att skapa en säkrare arbetsmiljö för anställda genom att förebygga att konflikter uppstår i samband med det vardagliga arbetet. Syftet är även att de anaställda genom ökad kompetens inom konfliktreducerande metoder ska kunna motverka att hotfulla eller våldsamma situationer eskalerar.

Utifrån detta kommer vi reflektera kring begreppet makt och hur en maktutövande position påverkar risken för konflikter med utgångspunkt i konfliktkunskap. Vidare kommer vi gå igenom begreppet KASAM – Känslan av sammanhang och vad ett lösningsfokuserat arbetssätt innebär. Detta inkluderar förhållningssätt och metoder som forskningen visar främjar samarbeten och minskar risken för konflikt och konflikteskalation.

Hej jag heter Mirjam Johansson och det är jag som tillsammans med er ska genomföra utbildningen i bemötandeteknik och konfliktreducerande metoder. På den här kurssidan kan ni ta del av material innan utbildningsdagen och ta er en titt på utbildningens innehåll och struktur. Ser mycket fram emot att få träffa och arbeta tillsammans med er alla! 
Välkomna 

 

Kursstruktur

Resursmaterial

Inför kursstart

Instruktörsutbildning 

Deltagarna får tillgång till artiklar vilka rekommenderas att läsa inför utbildningsdagen.

Deltagarna ombeds också att besvara ett frågeformulär med reflektioner kring tidigare erfarenheter.

Vi kommer varva teori och workshops utifrån relevanta områden inom bemötande och konfliktreducerande metoder samt pedagogiska upplägg. Instruktörerna kommer här också arbeta med det utbildningsmaterial som sedan ska användas i utbildning av kollegor.  

Efter kursen har ni möjlighet att fördjupa er ytterligare med resursmaterialet. 

Utbildning för

medarbetare

Här kommer Mirjam tillsammans med instruktörerna hålla i utbildning för medarbetarna. Vi kommer varva teori och workshops utifrån relevanta områden inom bemötande och konfliktreducerande metoder.

 

Inför utbildningen

Uppgift 1  Teoretisk inläsning

Nedan finns länkar till artiklar som du med fördel kan läsa innan utbildningsdagen.

Uppgift 2 Reflektera över och besvara följande frågor:

 1. Tänk på en inspektion där du tror att arbetsgivaren skulle beskriva mötet med dig som bra, konstruktivt, begripligt och lösningsfokuserat.
   

 2. Vad i ditt bemötande uppskattade arbetsgivaren?

  1. Använde du några särskilda tekniker/metoder/annat? Beskriv vad de innebär.
    

 3.  Hur tror du att ditt bemötande påverkade arbetsgivarens

  1. känsla i mötet med dig?

  2. Inställning till förändringsarbetet?

  3. Känsla och inställning inför nästa inspektion?
    

 4. Beskriv hur inspektionen kändes för dig?

Till svarsdokumentet (alla svar är anonyma) 

 

Agenda

Utbildningsdag för medarbetare

Block 1: Maktens betydelse utifrån ett bemötandeperspektiv

 • Vikten av självinsikt och reflektion

 • Motstånd och ansvar

 • Narrativets betydelse

 

Block 2: Känslan av sammanhang

Hur skapar vi:

 • Begriplighet

 • Hanterbarhet

 • Meningsfullhet för arbetsgivaren i syfte att förebygga konflikter?

 

Block 3: Lösningsfokuserat arbete

 • Genomgång av grundläggande principer i ett lösningsfokuserat förhållningssätt, vilka skapar förutsättningar för förbättringsarbete och förebygger konflikter.

 • Coaching – ett lösningsfokuserat kommunikationsverktyg

 • Lösningsfokus i praktiken – vi utgår ifrån case och reflekterar tillsammans kring hur eskalerade situationer kan bemötas på ett konfliktreducerande sätt.

 

Utvärdering

För att ge återkoppling på utbildningen i bemötandeteknik som du gått klickar du på länken nedan och fyller i dina svar. Det är 8 frågor och utvärderingen besvaras helt anonymt. Dina svar är viktiga för att löpande kunna utveckla utbildningen och för att kunna utvärdera och följa upp utbildningsinsatsen. Svara därför gärna så snart du har möjlighet. Stort tack på förhand!