top of page
Sök

Bett-mässan 24 - 27 januari 2018

ZoCom på plats i London


Vi kan stolt meddela att tre kollegor på ZoCom var föredragshållare under årets Bett-mässa i London. Bett-mässan är en omtalad mässa vilken sammanför innovativa företag vilka tillsammans inspirerar samt diskuterar framtidens tekniska utveckling inom utbildningsväsendet. Bett-mässan har årligen över 34 000 besökare från 131 länder världen över. Föreläsningarna tog sin utgångspunkt från den nationella IT strategin där läroplansförändringarna är ett av fem huvudområden. Här beskrevs hur man integrerar samt säkerställer uppdraget i sin pedagogiska verksamhet. Deltagarna fick även pröva enkla programmeringsövningar samt diskutera hur programmering kan användas och utvecklas i undervisningen.


Vi lever i ett samhälle där allt fler delar och strukturer digitaliseras. Givetvis måste skolan driva utbildning vilken följer digitaliseringens utveckling. Regeringens beslut om att förändra styrdokumenten för grundskolan handlar dels om att förstärka samt tydliggöra digital kompetens, dels om att väva in programmering i kursplanerna för teknik och matematik. Detta ska i sin tur bidra till att elever får utveckla förståelse för hur digitaliseringen kan påverka människan och samhället. 

Tillsammans med Advania/Caperio har ZoCom tagit fram en helt ny skräddarsydd distansutbildning för matematik/No- och tekniklärare i årskurs 4–6 och 7–9 vilka har i uppdrag att implementera programmering i sin pedagogiska verksamhet. Med ett kontinuerligt stöd från professionella programmeringslärare får de deltagande lärarna, under utbildningens gång, gemensamt; förbereda, lösa, diskutera samt reflektera kring tilldelade uppgifter.


Vad tyckte besökarna om föreläsningarna?

"Proffsigt genomfört" 

"Awesome"

"Otroligt inspirerande! Bra med så många tips så att jag kan sätta igång direkt i klassrummet. Bra att få prova på övningar själv."

"Många tips på hur man kan komma igång och komma vidare med programmering med eleverna."

"Kändes tråkigt och svårt INNAN. Tvärt om nu!"

"Inspirerande. Bra pedagogiskt upplägg"


Är du intresserad av att få reda på mer om utbildningen?

https://www.advania.se/erbjudande/workplace/advania-skolpartner/utbildning/programmering/

bottom of page