top of page
Sök

Pedagogisk workshop i Göteborg

Niklas Mårdby går här igenom Gantt-schemat med våra nyanställda IT-lärare i Göteborg. Det blev till en kreativ arbetsdag där mycket av diskussionerna handlade om bedömning och jämförelse av kvalitet mellan våra utbildningar och lärare. Centralt för hela vår pedagogiska verksamhet är att hitta gemensamma former för hur alla vår undervisning ska bedrivas, bedömas och utvärderas. Det blev till en fantastiskt bra arbetsdag. Tack Niklas och övriga lärare.

bottom of page