top of page
Bokföring

Är du nybörjare inom ekonomi och har drivet efter att börja sköta den löpande bokföringen och redovisning på företaget där du jobbar, eller ditt egna bolag. Då är den här grundkursen perfekt för dig. Du kommer lära dig de ekonomiska grundbegreppen, hur man arbetar manuellt med löpande bokföring och hur sammankopplingen till företagets årsredovisning fungerar.

 

Kursmål

Efter genomgången utbildning ska du ha;

  • förståelse för de ekonomiska sammanhangen 

  • kunskap om grundläggande lagar och regler som företagare har att rätta sig till. 

  • kunskap om att  sköta den löpande bokföringen och fakturera kunder.

  • kunskap om hur man betala ut löner och göra enklare personaladministration. 

  • kunna skriva ut relevanta rapporter samt utföra moms och skattedeklarationer.

  • arbeta med praktiska mallar och verktyg för goda rutiner.

Bokföring