top of page
Java

Den här är den perfekta kursen för dig som vill lära dig Java som är grunden för i stort sett alla typer av nätverksanslutna program och har även satt den globala standarden för utveckling. Java finns överallt t.ex. i spelkonsoler, på datacentraler, i superdatorer för forskning, i bärbara datorer och mobiltelefoner. Denna kurs avser att ge dig goda grunder att bygga robust och stabila applikationer.

 

Kursmål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha:

  • förståelse för hur Java fungerar och är uppbyggt

  • använda Javas funktionella apier

  • kunna koda de grundläggande funktionerna med objektorientering

  • utveckla robusta applikationer

Java

  • Information