top of page
ReactJS

Kan du JavaScript och vill lära dig de ramverk som varit det populäraste och modernaste de senaste åren? Då är React.js kursen något för dig som IT-Jätten Facebook står bakom. Faktumet är att flera av dina favoritappar är byggda med hjälp av React.js t.ex. Facebook, Instagram, WhatsApp och Netflix. Denna kurs avser ge dig goda grunder att bygga en app som kombinerar React med AJAX för att hämta data till appen dynamiskt.

 

Kursmål

Efter avslutad kurs kommer deltagaren att ha:

  • förståelse för hur React.js fungerar och är uppbyggt

  • kunna utveckla frontend-appar med React

  • använda hooks

  • utveckla appar som använder sig av dynamisk data

ReactJS

  • Infor