Utbildningsdag för instruktörer

Presentation av deltagarna
 

Introduktion: Från Problemfokus till Lösningsfokus

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö: Hur når vi dit?

Block 1: MAKT – Vilka förutsättningar jobbar vi utifrån?

 • Vikten av självinsikt och medvetenhet

 • Motstånd och ansvar

 • Narrativets betydelse

 • Vad behöver vi göra?

Block 2: SALUTOGENES och KASAM

 • Hur skapar vi: Begriplighet – Hanterbarhet – Meningsfullhet

Block 3: LÖSNINGSFOKUSERAT ARBETE och UPPSKATTANDE SAMTAL

 • Grundläggande principer

 • Coachande förhållningssätt

 • Gemensam vision

Block 4: MENTALA FÖRBEREDELSER

Lunch

Block 5: FEEDBACK

 • En lärande organisation

 • Uppskattande intervju

Block 6: DELNING

 • Syfte

 • När? Var? Vilka?

 • Struktur

Block 7:  INSTRUKTÖRSROLLEN