top of page
Sök

Att arbeta med programmering i grundskolan

SKRÄDDARSYDD UTBILDNING FÖR DIG!


ATT ARBETA MED PROGRAMMERING I GRUNDSKOLAN

Nu lanserar Caperio en helt ny skräddarsydd distansutbildning för dig som har i uppdrag att implementera programmering i er pedagogiska verksamhet. Ni som går utbildningen kommer tillsammans få uppgifter att förbereda, lösa, diskutera och reflektera kring; med stöd från professionella programmeringslärare som följer er genom hela utbildningen.


PROGRAMMERING SKA IN I KURSPLANERNA

Samhällets alla delar och strukturer digitaliseras och skolan måste givetvis ha i uppdrag att följa denna utveckling. Regeringens beslut om att förändra styrdokumenten för grundskolan handlar dels om att förstärka och tydliggöra digital kompetens men också om att väva in programmering i kursplanerna för teknik och matematik. Detta ska i sin tur bidra till att elever får utveckla förståelse för hur digitaliseringen kan påverka individen och samhället.


SKRÄDDARSYDD UTBILDNING FÖR DIG!

Utbildningen bygger på möten mellan lärare där vi tillsammans diskuterar och löser uppgifter. Vi kommer orientera oss i vad programmering är och kritiskt granska de pedagogiska verktyg som finns inom fältet. Utbildningen börjar där du befinner dig och du kommer utmanas till att ta nästa steg i dina programmeringskunskaper.


ATT LÄSA PÅ DISTANS ÄR ROLIGT OCH LÄTT

Du kan antingen gå utbildningen själv eller tillsammans med andra lärare från din skola eller kommun. Vi kommer vara grupper om upp till 20 lärare där du som deltagare möter lärare från skolor runt om i Sverige. Hela utbildningen drivs via vår lärplattform Connect. Föreläsningar kommer direktsändas, samt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Du behöver en webbkamera och ett headset med mikrofon för att kunna följa, kommunicera och lösa uppgifterna i utbildningen. Du kommer även ha mo?jlighet att få hjälp under hela utbildningen via Slack (chat-app) där du kan ställa alla dina frågor och få svar från både kursledaren och dina kurskamrater.

bottom of page