UTBILDNINGSDESIGN

för flexibelt lärande
Att drivas av uppdraget

Inom ZoCom har vi lång erfarenhet av stora och komplexa utbildningsinsatser ut mot företag, myndighet, universitet, yrkeshögskola, kommun och skola. 

 

ZoCom är i grunden en digital fullservicebyrå som skapar affärsnytta med hjälp av strategi, pedagogik, kreativitet och teknisk expertis. Vi har med åren blivit en stark utbildningsleverantör inom flera områden. Med erfarna lärare direkt från näringsliv och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar inom;

 Kommunikation & Brand   -   Programvara

Ledning & Styrning   -    Programmering   -    Ekonomi

Alvaro Foresti

Verksamhetschef utb.

David Lundholm

Regionchef Stockholm

Johan Kivi

Regionchef Göteborg

VÅRA UTBILDARE

Med erfarna lärare/utvecklare direkt från näringsliv och universitet erbjuder ZoCom högkvalitativa utbildningar. Vi kvalitetssäkrar alla våra lärare med interna tester och undervisningsauditions. Varje lärande konsult måste ha pedagogisk erfarenhet, branscherfarenhet och djup ämneskunskap. 

 

Vår målsättning är att skapa hållbara relationer med alla våra uppdragsgivare. Idag driver vi 30  utbildningar inom Yrkeshögskolan i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

”Vi har förmågan att skapa varierande och involverande utbildningar där de studerandes kunskaper synliggörs.” 

David Andersson Lärare inom Front- och Backendutveckling 

yrkeshögskola

ZoCom driver utbildningar och kurser inom yrkeshögskolan som ska möta arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft eller medverka till att utveckla eller bevara kvalificerat yrkeskunnande inom prioriterade yrkesområden. ZoCom är experter på att ta fram relevanta utbildningar och kurser som säkerställer kunskaper och färdigheter som gör de studerande anställningsbara. 

Vi hjälper dig som YH-skola med;

 • Driva och leda YH utbildning

 • Skriva ansökningar

 • Stödja kring avsiktsförklaringar

 • Tillfälliga utbildningsledare 

 • Särskilt pedagogiskt stöd

 • Skriva utbildningsplaner

 • Skriva kursplaner

 • Driva och leda examensarbete

”Vi är bra på att säkerställa kunskapsmålen och skapa genomströmning på de utbildningar som vi driver.” 

David Lundholm Regionchef Stockholm

 

Birger Jarlsgatan 58

114 29 Stockholm

  

 • Black Edin Ikon
 • Black Facebook Ikon
 • Black Instagram Ikon

Vallgatan 25

 411 16  Göteborg

  

ZoCom AB   I   2020  I   Org.nr. 556861-3318   I   08-550 102 74