top of page

Vi gör utbildningen
branschnära 

Före leverans

ZoCom befinner sig mitt i skärningspunkten mellan bransch och utbildning. Vi är en digital fullservice med fokus på innovation som levererar mjukvarulösningar samt print för flera i sin bransch ledande företag. 

 

Samtidigt har vi i vår organisation en omfattande erfarenhet av utbildning på olika stadier och majoriteten av vår ledningsgrupp har både lärarlegitimation och mångårig erfarenhet av både klassrum och utbildningsbranschen.


Vi tror på att samarbete och samverkan är nyckeln till framgång, något som lett till att vi bara det senaste året levererat utbildning på 40-50 olika yrkeshögskoleutbildningar runt om i landet. Vi tror på partnerskap och att arbeta nära våra kunder för att tillsammans skapa Sveriges bästa utbildningar - det är i samarbetet som magin skapas.

1

Hur vi kvalitetssäkrar våra lärare

Nyckeln till lyckade leveranser ligger i ett gediget rekryteringsarbete. Vi scannar ständigt av arbetsmarknaden efter nya talanger och har en kontinuerlig process igång för att ständigt fånga upp nästa stjärna.

Vår genomsnittliga rekryteringsprocess består av fem steg som inkluderar olika intervjuer, tekniska test samt testlektioner där vi synar varje kandidat i de pedagogiska sömmarna. Efter att rekryteringsprocessen är avklarad tar onboardingen över - där våra nya medarbetare får gå igenom en omfattande utbildning i hur man skapar bra kurser väl förankrade i kursplanen och med effektiva examinationer. Därefter tar on the job training vid och varje medarbetare följs upp genom löpande avstämningar och auskultationer. Detta i kombination med täta avstämningar med utbildningsledaren gör att vi kan vara proaktiva i varje lärares utveckling.  

 

Men oavsett om man är rutinerad eller ny hos oss får varje medarbetare på ZoCom en egen utvecklingsplan där vi tillsammans skapar en individuellt utformad kompetensutvecklingsresa över tid. Utöver detta genomför vi löpande utbildningsinsatser på teamnivå med allt från teknik till pedagogik. Genom återkommande tematiskt styrda teammöten lyfter vi det kollegiala lärandet till nästa nivå.

Utbildningsdesign för flexibelt lärande

Utbildningsdesign finns i vårt DNA och är en sann passion för oss. Därför hjälper vi till exempel mer än gärna till med att se över kursplaner, kursordning och även ingrepp på en högre nivå. Vi ser detta som en självklarhet om vi kommit överens om ett längre samarbete. Om ni behöver hjälp med andra saker som rör er verksamhet är det bara att säga till - vi har mycket erfarenhet inom pedagogik, bransch och att driva yrkeshögskola tillgänglig.

 

Vi ser hela tiden över innehållet i våra kurser och arbetar ständigt med ämnesgrupper för att hela tiden hjälpa varandra att göra nästa kurs ännu bättre. Våra lärare diskuterar upplägg och skapar material tillsammans och de drivs av en gemensam inställning om att skapa Sveriges bästa utbildningar. Genom starka team och närvarande pedagogiska coacher med stor erfarenhet inom både pedagogik och ämnesdidaktik blir vi bättre tillsammans - något som i slutändan märks i klassrummet.

“Branschnära" är ett ständigt närvarande begrepp när vi designar våra kurser och utbildningar. Genom att vi både är utbildare och branschen blir detta ett naturligt inslag i allt vi gör. Vi har dessutom ett brett nätverk och om ni så önskar har vi även möjlighet att hjälpa er med att till exempel lyfta in skarpa projekt i era klassrum.

 

Vi tror även på att varva teori och praktik med en tonvikt på det senare - det är då era studerande får ett upplägg som ligger närmast deras framtida yrkesroll. Att lära sig nytt är nästan alltid en utmanande resa men genom att skapa utbildningsaktiviteter som gynnar interaktion mellan lärare och studerande och kanske ännu viktigare mellan studerande och studerande, lägger vi grunden för att resan även blir både utvecklande och rolig.

Under leverans

Branschnära utbildning

På ZoCom har vi en omfattande erfarenhet av att skapa och driva preparandkurser och BFU:er inom flertalet områden. Vi kan hjälpa er att skapa flexibla och effektiva BFU:er som både ökar antalet antagna studerande i era klasser och gör de studerande mer redo inför utbildningen. På detta sätt kan ni undvika onödiga avhopp och får en klart bättre genomströmning och examensgrad.

BFU för bättre genomströmning

2

3

4

Dialog

Vi tror på att dialog är nyckeln till ett lyckat samarbete. Våra pedagogiskt ansvariga & Relations Manager håller kontinuerlig dialog med undervisande lärare och UL för att garantera kvalitativ utbildning. Vår övertygelse är att den här dialogen är viktig eftersom vi löser situationer som oundvikligen dyker upp under en utbildning, positiva såväl som utmaningar, bäst tillsammans.


Vi är därför också gärna med er i den löpande utvärderingen och hjälper gärna till med att upprätta bra rutiner för att proaktivt kunna upptäcka potentiella problem innan de inträffar.

Övningar, projekt och presentationer

För oss är det viktigt att era studerande under sin utbildning får möta arbetssätt som motsvarar det som de senare kommer att möta i sin yrkesroll. Därför arbetar vi ofta i projektform och i grupp. Era studerande kommer att få öva på detta under trygga former genom hela utbildningen för att successivt höja ribban och därigenom skapa en naturlig progression under hela utbildningen.

 

Vi vill även utveckla de studerande till riktigt duktiga teammedlemmar som förstår att ett projekt är något mer än bara något man gör för att någon bestämt att det skall vara så. Därför arbetar vi med fördel agilt och vi förväntar oss att de studerande vi undervisar också utvecklar goda presentatörsförmågor. 

Efter leverans

5

6

Låt oss göra det igen

På ZoCom tror vi på långvariga relationer som är som ett gott vin - de blir bara bättre med tiden. De flesta av våra kunder är återkommande uppdragsgivare som vi haft samarbete med i många år och flera av våra lärare blir stående inslag hos fler av våra kunder. Vi tror att detta gynnar alla i längden eftersom alla kunder är olika och vi alltid försöker hitta ett arbetssätt som passar varje enskild yrkeshögskola. Ju oftare och längre vi samarbetar ju bättre lär vi känna varandra. Det ger oss förutsättningar att bli den utbildningspartner som just du som anordnare behöver.

7

8

Bra kan bli bättre

Vi tror på kvalitetsutveckling i form av iterationer, precis som i de agila arbetssätten. Av detta skäl blir utvärderingen central för att veta vad nästa steg i en kundrelation eller en lärares utveckling bör vara. Där våra samarbeten med våra kunder fungerar allra bäst är där vi har en öppen och transparent dialog som präglas av ömsesidig respekt och förståelse. Vi blir helt enkelt bättre tillsammans.

 

Därför är det väldigt viktigt att även uppföljningen sker gemensamt - vi utvärderar vad som gått bra och vad som kan bli bättre. Sedan upprättar vi en plan för hur vi når dit. Genom en konstruktiv dialog med våra kunder utvecklas vi och kan bli ännu bättre till nästa kurs.

johan_gbg.png

Johan Kivi

Projekt och Leveransansvarig


Johan ansvarar för alla vår leveranser på ZoCom

marcus_h.png

Marcus Hultberg

Relations manager


Marcus har till uppgift att se till att alla våra kunder är nöjda

david_sthlm.png

David Lundholm

Pedagogisk ansvarig


David ansvarar för att vårt utbildningsinnehåll alltid stämmer mot uppdraget

newton.png
ec.png
folkuniversitetet.png
tuc.png
iths.png
salj_handels.png
jensen.png
handelsakademin.png
grit.png
bottom of page